Termeni si conditii

Acest site a fost dezvoltat de catre Eurolife ERB Asigurari si prin accesarea, utilizarea acestui site, a materialelor si informatiilor prezentate in cadrul sau, dumneavoastra confirmati ca ati citit, inteles, acceptat si agreat urmatorii termeni si conditii.

Acest site este detinut si intretinut de catre EUROLIFE ERB ASIGURARI. In lipsa altor precizari, toate drepturile de proprietate intelectuala (incluzand aici drepturile de autor si drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site apartin EUROLIFE ERB ASIGURARI.

EUROLIFE ERB ASIGURARI isi rezerva toate drepturile cu privire la cele de mai sus si isi va exercita la nevoie aceste drepturi in limitele permise de lege. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de catre vreo persoana fara acordul scris prealabil din partea EUROLIFE ERB ASIGURARI. Descarcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site nu transfera catre persoana in cauza licenta sau proprietatea asupra acestora.

Orice date transmise catre acest site devin proprietatea EUROLIFE ERB ASIGURARI, pot fi utilizate de catre EUROLIFE ERB ASIGURARI in orice scop daca acesta se incadreaza in limitele legii, si vor putea fi dezvaluite de catre EUROLIFE ERB ASIGURARI la discretie, inclusiv catre orice tip de autoritati. Sunteti responsabil pentru respectarea tuturor legilor si actelor normative care se aplica in cazul dumneavoastra.

In nici o imprejurare, EUROLIFE ERB ASIGURARI nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa dumneavoastra sau oricarei alte parti

Chiar daca s-au luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, EUROLIFE ERB ASIGURARI nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea pe acest site. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor disponibile pe acest site.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar EUROLIFE ERB ASIGURARI nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Orice plangere sau disputa determinata sau legata de utilizarea acestui site, a continutului sau sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de catre legislatia romana in vigoare.

Cadrul si conditiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricand fara o notificare prealabila. Sunteti de acord sa recititi aceasta sectiune a site-ului in mod regulat, iar accesul dumneavoastra continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada ca ati fost de acord cu aceste schimbari

EUROLIFE ERB ASIGURARI se angajeaza sa trateze datele personale obtinute in concordanta cu legislatia romana in vigoare.

Eurolife ERB Asigurari nu ofera nicio garantie cu privire la materialele oferite pe acest site.

EUROLIFE ERB ASIGURARI isi rezerva dreptul de a schimba, modifica, adauga sau elimina oricand aceasta pagina fara nici o notificare prealabila.

Prin accesarea si completarea datelor mele pe acest site, declar ca sunt de acord ca datele mele personale sa intre in baza de date a EUROLIFE ERB ASIGURARI, inregistrata ca operator de date cu caracter personal in scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii si ca acestea sa prelucreze datele/informatiile furnizate, cu exceptia cazurilor in care imi voi exercita dreptul de interventie sau de opozitie in conditiile mai jos mentionate, fara alte obligatii sau plati fata de persoana mea.

In conditiile prevederilor legii romane si ale reglementarilor in vigoare in Uniunea Europeana, sunt de acord ca datele cu caracter personal si orice alta data/informatie furnizate si inregistrate in baza de date a EUROLIFE ERB ASIGURARI:

• sa fie prelucrate de catre EUROLIFE ERB ASIGURARI, inclusiv pentru efectuarea de analize financiare;

• sa fie transmise/transferate in tara si in strainatate catre Grupul Eurobank si subsidiarele specializate din cadrul Grupului sau catre furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau partenerii contractuali ai EUROLIFE ERB ASIGURARI din tara si/sau strainatate, in scopul furnizarii de servicii de prelucrare date, de partenerii sai contractuali, de Grupul Eurobank si/sau subsidiarele din cadrul Grupului;

Membrii inscrisi in baza de date certifica faptul ca isi cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod special urmatoarele drepturi

• Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate aceste drepturi.

• Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la EUROLIFE ERB ASIGURARI, la cererea sa si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de EUROLIFE ERB ASIGURARI. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de EUROLIFE ERB ASIGURARI, utilizatorul isi poate exercita acest drept in urmatoarele conditii: adreseaza o cerere societatii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona adresa la care doreste sa ii fie comunicate informatiile solicitate.

• Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cererea sa si in mod gratuit, dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor sale, a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre EUROLIFE ERB ASIGURARI, utilizatorul isi poate exercita acest drept in urmatoarele conditii: va adresa o cerere societatii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona datele asupra carora solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie.

• Dreptul de opozitie:
- dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

- dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct in numele EUROLIFE ERB ASIGURARI sau al unui tert, pentru viitor sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Dreptul de a se adresa justitiei: Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru

UTILIZAREA IN CONTINUARE A SERVICIILOR OFERITE DE CATRE EUROLIFE ERB ASIGURARI PE ACEST WEBSITE REPREZINTA O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII PREVEDERILOR DE MAI SUS.